Perionica

Besprekorno čist vozni park

Prednost lokacije na kojoj se nalazi naše preduzeće, omogućava nam kvalitetno funkcionisanje perionice, kako za putnička tako i za teretna vozila svih kategorija i gabarita.

Da bi se održala reputacija i kvalitet usluga jedne transportne kompanije, njen vozni park mora biti besprekoran u svakom trenutku.

Pored pranja i čišćenja naših vozila, vršimo i uslužno pranje vozila za naše klijente.